facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

REGULAMIN

 :::::::::::: Regulamin Sali Zabaw DINOPOLIS :::::::::::


1. Plac przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-12 lat

2. Koszt pobytu dziecka na Sali Zabaw jest naliczany wg. cennika.

3. Dzieci pozostają pod opieką dorosłych/opiekunów.

4. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Sali (po wcześniejszym ustaleniu,za dodatkową opłatą).

5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiadają opiekunowie.

6. Dzieci wchodzą na Salę Zabaw w skarpetkach lub przyniesionym obuwiu zmiennym.

7. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów,zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

8. Ze względów higienicznych dorośli zobowiązani są po przejściu przez bramkę wejściową nałożyć ochraniacze na obuwie lub wchodzą w skarpetkach.

9. Zabrania się wnosić picia i jedzenia do strefy zabawy.

10. Potwierdzeniem prawa do przebywania dziecka na Sali Zabaw jest bilet z numerem. Prosimy o zachowanie biletu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych).

11. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.

12. Za bilet zakupiony i niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.

13. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Roszczenia zgłoszone po wizycie w Sali Zabaw nie będą uwzględnione.

15. Właściciel i personel Sali nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci nieprzestrzegających regulaminu.

16. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach i w mieniu przez swoje dzieci.

17. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania na terenie Sali Zabaw dzieci lub dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

18. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel i personel nie ponosi odpowiedzialności.

19. Ze względu na bezpieczeństwo NIE WOLNO!:

- popychać innych dzieci,

- wynosić piłeczek z basenu,

- wchodzić na siatkę zabezpieczającą,

- zjeżdżać głową w dół, wchodzić „pod prąd” na zjeżdżalni, skakać po i ze zjeżdżalni,

- spożywać posiłków, słodyczy oraz napojów podczas zabawy.


***